Gegevens uit Bibliotheek

Sport en 45-plussers in Enkhuizen (intern rapport).

auteur(s):
Wezenberg-Hoenderkamp, K.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
27 p. bijl.
samenvatting:

Sportservice Noord-Holland onderzoekt in opdracht van de gemeente Enkhuizen wat de toekomstige behoefte aan binnensportaccommodaties is. Vanwege de grote groei van het aantal inwoners ouder dan 45 jaar en de ambitie van de gemeente om de sportdeelname van deze leeftijdsgroep te verhogen, is het van belang om inzicht te hebben in hun sportvoorkeuren en in activiteiten die kunnen bijdragen aan een stijging van de sportdeelname. Hoewel het voor de verhoging van de sportdeelname niet uitmaakt of een activiteit in een binnensportaccommodatie plaatsvindt of bijvoorbeeld in de openbare ruimte, is het voor de toekomstige behoefte aan binnensportaccommodaties wél belangrijk in hoeverre ouderen gebruik (gaan) maken van deze type accommodaties. In voorliggende notitie wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord: welke sport- en beweegvoorkeuren hebben de leeftijdsgroepen van 45-64 jaar en 65-plus en welke sport- en beweegactiviteiten kunnen het meest bijdragen om een stijging van de sportdeelname van deze doelgroepen te bereiken?

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
PART-TB-0011
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-484
Wordt niet uitgeleend