Gegevens uit Bibliotheek

Verenigingsmonitor Velsen 2016.

auteur(s):
Ginneken, Z.J.M.S. van, Brandsema, A., Kalmthout, J. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
23 p. bijl.
documenten:

Verenigingsmonitor Velsen 2016

samenvatting:

De resultaten van de verenigingsmonitor 2016 geven de gemeente Velsen inzicht in de vitaliteit van haar sportverenigingen. De monitor vormt een van de instrumenten om het sportbeleid, en met name het ondersteuningsbeleid, te onderbouwen en te versterken. Door deze verenigingsmonitor uit te voeren is een begin gemaakt met het op systematische wijze verzamelen van gegevens over de sportverenigingen in Velsen. De meting kan worden beschouwd als een nulmeting. Door de meting te herhalen kan de gemeente de vinger aan de pols houden en verenigingen in hun ontwikkeling volgen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-TB-0006
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-481
Wordt niet uitgeleend