Gegevens uit Bibliotheek

Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven 2016 (intern rapport).

auteur(s):
Kalmthout, J. van, Brandsema, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
48 p. bijl.
documenten:

Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven 2016 (intern rapport)

samenvatting:

De verenigingsmonitor 2016 is de vierde meting om de ontwikkelingen bij de Eindhovense sportverenigingen te monitoren. Met de resultaten uit de verenigingsmonitor beoogt de gemeente meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van vitaliteit van de Eindhovense sportverenigingen. Naast de organisatiekracht van sportverenigingen, wil de gemeente inzicht krijgen in de bredere maatschappelijke functie van sportverenigingen. Sportverenigingen zijn met het organiseren van hun reguliere sportaanbod al van maatschappelijke betekenis. Maar de maatschappelijke functie kan verder gaan dan alleen dit sportaanbod. Dit wordt met de index maatschappelijke functie in beeld gebracht. De verenigingsmonitor betreft daarom onderwerpen als alcoholbeleid (handhaving en preventie), gezondheid (gezonde sportkantine), aandacht voor emancipatie (allochtonen, mensen met een handicap), verbreding van het sportaanbod, sportaanbod voor verschillende doelgroepen en normen en waarden. De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-TB-0006
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-480
Wordt niet uitgeleend