Gegevens uit Bibliotheek

Over bewegingsonderwijs en schoolprestaties.

auteur(s):
Collard, D.C.M.
plaats:
Zeist
uitgever:
KVLO
jaar:
2015
documenten:

Collard Over bewegingsonderwijs en schoolprestaties KVLO

samenvatting:

Aan ons vak, en aan sport en bewegen in het algemeen, worden veel positieve effecten toebedeeld. Diverse onderzoeken wijzen in de richting dat voor sommige zaken, zoals bijvoorbeeld schoolprestaties, dat ongeveer zo is. In opdracht van het ministerie van OCW heeft het Mulier Instituut een overzichtsstudie gedaan om te onderzoeken wat de wetenschappelijke literatuur concludeert over de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties (Collard e.a., 2014).

dit is een artikel uit :
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2015). Lichamelijke opvoeding (). Zeist: KVLO