Gegevens uit Bibliotheek

Keurmerk Veilig en Schoon. Beeldvorming in de zwembadbranche (intern pp-rapport).

auteur(s):
Floor, C., Lucassen, J.M.H.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
19 p. bijl.
samenvatting:

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van Stichting Zwembadkeur en in samenwerking met NPZ|NRZ een onderzoek uitgevoerd onder zwembaden die niet in het bezit zijn van het Keurmerk Veilig & Schoon. Door onderzoek onder niet-gebruikende zwembaden wordt inzicht verkregen in het beeld dat bij deze organisaties leeft van het huidige Keurmerk en het potentieel van een landelijk keurmerk binnen de zwembadsector.

De vraagstellingen van het onderzoek zijn:

  • Hoe zijn gebruikers van het Keurmerk Veilig & Schoon te typeren in vergelijking met niet-gebruikers? (op dimensies als grootte, vestigingsplaats, regio, exploitatievorm);
  • In welke mate en op welke manier schenken niet-gebruikers momenteel aandacht aan kwaliteitszorg en hoe denken zij in het algemeen over het nut van een landelijk keurmerk?;
  • Welk beeld hebben zwembaden die niet in het bezit zijn van het Keurmerk Veilig & Schoon van dit Keurmerk, qua bekendheid, werkwijze (criteria), mogelijke meerwaarde en kosten? Wat weerhoudt hen om gebruik te maken van het Keurmerk?
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
KWAL-TB-0006
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-466
Wordt niet uitgeleend