Gegevens uit Bibliotheek

Wat wil de sportvisser?. Een onderzoek naar de wensen en behoeften van aangesloten sportvissers in Nederland anno 2016.

auteur(s):
Roest, J. van der, Davids, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
53 p.
documenten:

Wat wil de sportvisser? : een onderzoek naar de wensen en behoeften van aangesloten sportvissers in Nederland anno 2016

Wat wil de sportvisser? : een onderzoek naar de wensen en behoeften van aangesloten sportvissers in Nederland anno 2016 : bijlagen

samenvatting:

Bijna anderhalf miljoen Nederlanders beoefenen in hun vrije tijd het sportvissen. Daarvan zijn ruim 580.000 vissers aangesloten bij een hengelsportvereniging. Het sportvissen kan dus als belangrijke vorm van recreatie in ons land worden gezien. Om de grote variatie in wensen en voorkeuren te onderzoeken, heeft het Mulier Instituut, in opdracht van Sportvisserij Nederland, een vragenlijst uitgezet onder een grote groep vissers in Nederland. In totaal reageerden 12.915 vissers op de oproep om deel te nemen aan dit onderzoek. Het doel van het onderzoek is meer inzicht te vergaren in de belevingswereld van sportvissers, zodat Sportvisserij Nederland haar strategie beter kan toespitsen op de verschillende doelgroepen die zij bedient. Het onderzoek richt zich op vier verschillende aspecten van de beleving en de behoeften van de sportvissers: behoeften en beleving rondom viswater; waardering visstand; struikelblokken en beperkingen; binding en lidmaatschapsvormen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPOR-TB-0012
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-464
Wordt niet uitgeleend