Gegevens uit Bibliotheek

Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen. Kaartenboek over- en ondervertegenwoordiging.

auteur(s):
Steeland, P., Scheerder, J., Broucke, L. Vanden, Claes, E., Hoekman, R.H.A., Poel, H. van der
plaats:
Leuven / Brugge
uitgever:
KU Leuven / wes research & strategy
jaar:
2017
collatie:
252 p. ISBN: 9789492134271
documenten:

Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen : kaartenboek over- en ondervertegenwoordiging

samenvatting:

BMS Studie 32 omvat het kaartenboek als bijlage bij de studie 'Naar een Globaal Sportinfrastructuurplan in Vlaanderen. Onderzoek naar behoeften inzake sportinfrastructuur, ontwikkelen van een strategische visie en aanreiken van beleidsaanbevelingen' (BMS Studie 31). Hierin kunnen alle kaarten met betrekking tot de onder- en oververtegenwoordiging van sportinfrastructuur in Vlaanderen geraadpleegd worden. Er is ook een Managementsamenvatting van het onderzoek beschikbaar.