Gegevens uit Bibliotheek

Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen. Onderzoek naar behoeften inzake sportinfrastructuur, ontwikkelen van een strategische visie en aanreiken van beleidsaanbevelingen.

auteur(s):
Steeland, P., Scheerder, J., Broucke, L. Vanden, Claes, E., Hoekman, R.H.A., Poel, H. van der
plaats:
Leuven / Brugge
uitgever:
Ku Leuven / wes research & strategy
jaar:
2017
collatie:
156 p. bijl. ISBN: 9789492134264
documenten:

Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen : onderzoek naar behoeften inzake sportinfrastructuur, ontwikkelen van een strategische visie en aanreiken van beleidsaanbevelingen

samenvatting:

Dit document omvat de resultaten van de studie ‘Globaal sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen’. Deze studie omvat een methodiek om bovenlokaliteit te bepalen, een behoefteanalyse en een strategische visie. De Beleidsnota Sport (2014-2019) van de Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters stelt de opmaak van een globaal sportinfrastructuurplan voorop. Dit infrastructuurplan moet de basis vormen voor een strategisch sportinfrastructuurbeleid in Vlaanderen, en dit op lokaal en bovenlokaal niveau, inclusief topsport. De focus van de voorliggende opdracht ligt op het bovenlokale niveau en op topsport. Dit plan vormt het kader voor gerichte investeringen op lange termijn. Bij deze publicatie horen ook de Managementsamenvatting en het Kaartenboek over- en ondervertegenwoordiging.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPIN-TB-0005
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-470
Wordt niet uitgeleend