Gegevens uit Bibliotheek

Een toekomstbestendige buitensport in Landerd.

auteur(s):
Roest, J. van der, Schadenberg, B.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
60 p. bijl.
documenten:

Een toekomstbestendige buitensport in Landerd

samenvatting:

In het voorjaar van 2016 heeft de gemeenteraad van de gemeente Landerd het college van B en W verzocht een toekomstvisie voor de buitensport in de gemeente te ontwikkelen, zodat toekomstige middelen in buitensportaccommodaties op een goede manier besteed kunnen worden. Een aantal buitensportverenigingen heeft de gemeente verzocht investeringen te doen in hun accommodatie. In deze rapportage worden de resultaten van een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de Landerdse buitensport gepresenteerd. Het onderzoek geeft inzicht in de huidige en toekomstige accommodatiebehoeften en in de vitaliteit van de verschillende verenigingen. Daarnaast biedt het rapport inzicht in de input die de verenigingen in het onderzoeksproces hebben geleverd. Over het algemeen kan worden gesteld dat de Landerdse buitensport voldoende toekomstbestendig is. De meeste verenigingen beschikken over voldoende organisatiekracht om de sport duurzaam te organiseren.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0019
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-456
Wordt niet uitgeleend