Gegevens uit Bibliotheek

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg. Update 2015.

auteur(s):
Werff, H. van der, Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
39 p.
documenten:

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg : update 2015

samenvatting:

De provincie Limburg heeft als doelstelling om de sportparticipatie te verhogen. Ten behoeve van de beleidsevaluatie is inzage in de sportdeelname en in het huidige en toekomstige gebruik van sportaccommodaties in Limburg gewenst. In opdracht van de provincie Limburg heeft het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd. Eind 2013 verscheen ‘Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg’ (Van der Werff et al., 2013). De voorliggende publicatie is na de update in 2014 de tweede update op basis van de cijfers over 2014 uit het onderzoek ‘Ongevallen en Bewegen in Nederland’ (OBiN) en van de bevolkingsprognose van 2014 voor Limburg (Progneff 2015, Etil). Bij het beschrijven van de sportdeelname in Limburg is aandacht voor verschillen naar regio, leeftijd, opleidingsniveau en inkomen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0019
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-447
Wordt niet uitgeleend