Gegevens uit Bibliotheek

Aangepast sporten in Noord-Brabant: Sportagenda 2016-2019. Input voor een gezamenlijk plan van aanpak.

auteur(s):
Scholten, V., Lammertink, N., Lindert, C. van, Hover, P.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
30 p. bijl.
documenten:

Aangepast sporten in Noord-Brabant: Sportagenda 2016-2019 : input voor een gezamenlijk plan van aanpak

samenvatting:

Medio 2016 heeft de provincie Noord-Brabant nieuw sportbeleid vastgesteld. De provincie heeft in het kader van dit nieuwe beleid onderzoek laten uitvoeren door het Mulier Instituut. Op het gebied van aangepast sporten voerde het Mulier Instituut drie deelonderzoeken/-activiteiten uit: een scan van nationale en internationale literatuur over aangepast sporten, de begeleiding van inspiratiesessies aangepast sporten en een belronde onder Brabantse sportloketten. De resultaten van deze deelonderzoeken/-activiteiten zijn voor de provincie input voor het opstellen van een gezamenlijk actieplan aangepast sporten Brabant.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GEHA-TB-0005
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-442
Wordt niet uitgeleend