Gegevens uit Bibliotheek

Big data en (breedte)sport. Kansen voor sportonderzoek.

auteur(s):
Dool, R. van den, Hover, P., Moes, R.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
44 p. bijl.
documenten:

Big data en (breedte)sport : kansen voor sportonderzoek

samenvatting:

In dit rapport heeft het Mulier Instituut gepoogd om meer duidelijkheid te scheppen over de kansen van big data voor het sportonderzoek. Het Mulier Instituut heeft dat gedaan vanuit de constatering dat klassieke dataverzamelingsmethoden hun beperkingen kennen en dat big data vaak in het nieuws zijn, zonder dat altijd helder is hoe deze nieuwe wijze van data verzamelen zich verhoudt tot meer traditionele wijzen van dataverzameling. Voor het project is de beschikbare literatuur geraadpleegd, zijn interviews gehouden met een beperkt aantal experts en is een casestudie uitgevoerd rond ongewenst gedrag in het (Engelse) voetbal. De focus in het project lag op het onderzoek in de breedtesport. Samenvattend stellen de onderzoekers dat big data als bijzonder betekenisvol gelden voor de verdere doorontwikkeling van het (breedte-)sportonderzoek. Tegelijk wordt gesignaleerd dat ook big data duidelijke grenzen kennen. Zo zijn er grote vragen te stellen over representativiteit van data, en is de verkrijgbaarheid van data een thema. Er zijn dikwijls meerdere, complexe bewerkingsslagen nodig om tot resultaten te komen. Zonder contextuele en theoretische kennis is ook bij big data geen betekenis aan de uitkomsten van het onderzoek te ontlenen. Als Mulier Instituut zien de onderzoekers de kracht van big data vooral waar dergelijke gegevens worden ingezet in combinatie met andere, meer traditionele dataverzamelingen (zoals een enquête).

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
METH-TB-0002
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-432
Wordt niet uitgeleend