Gegevens uit Bibliotheek

The Netherlands.

auteur(s):
Elling, A., Reijgersberg, N.
jaar:
2017
collatie:
In E. Kristiansen, M. Parent & B. Houlihan (Eds.). Elite youth sport policy and management. A comparative analysis (pp. 29-46)
documenten:

The Netherlands

samenvatting:

Hoofdstuk in het boek 'Elite Youth Sport Policy and Management'. Het behandelt de Nederlandse situatie ten aanzien (top)sportbeleid en talentontwikkeling. 

dit is een hoofdstuk uit :
Kristiansen, E., Parent, M.M., Houlihan, B. (2017). Elite youth sport policy and management (306 p. ISBN: 9781138888081). :