Gegevens uit Bibliotheek

Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2016: tabellenrapportage. Verdiepingsonderzoek naar processen en ervaren opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches op lokaal niveau.

auteur(s):
Ginneken, Z.J.M.S. van, Lindert, C. van, Poel, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
74 p. bijl.
documenten:

Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2016: tabellenrapportage : verdiepingsonderzoek naar processen en ervaren opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches op lokaal niveau

samenvatting:

De inzet van buurtsportcoaches wordt gevolgd met verdiepingsonderzoeken. Het voorliggende rapport betreft de vijfde meting. De verdiepingsonderzoeken zijn geen effectmetingen, maar onderzoeken naar de inzet, werkzaamheden en ervaringen van de buurtsportcoaches en partners in de verschillende sectoren waarmee verbindingen worden gemaakt en waarmee wordt samengewerkt. Deze 5-meting bestond uit een online vragenlijst onder buurtsportcoaches (n=206) en betrokken organisaties (n=204) in zestien gemeenten. Behalve in deze tabellenrapportage worden de uitkomsten van dit onderzoek ook meegenomen in de SBB Monitor die jaarlijks verschijnt. De uitkomsten bieden zicht op de doelstellingen die op lokaal niveau worden nagestreefd door gemeenten, betrokken organisaties en buurtsportcoaches, welke werkzaamheden worden verricht, hoe de lokale samenwerking gestalte krijgt, hoe bereik van de gestelde doelen wordt ingeschat, en welke succes- en faalfactoren men daarbij aanwijst. Met deze inzichten kan de werking van de subsidieregeling worden gevolgd en waar gewenst worden aangepast. De onderzoekers stellen vast dat de landelijke doelstellingen lokaal zijn overgenomen, dat activiteiten worden ondernomen om die doelstellingen te realiseren en dat betrokken buurtsportcoaches en organisaties duidelijk effecten van hun inspanningen waarnemen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0020
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-429
Wordt niet uitgeleend