Gegevens uit Bibliotheek

Weer meedoen door sport en bewegen als vorm van sociale activering.

auteur(s):
Lucassen, J.M.H., Sterkenburg, J. van, Nielander, D.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut / LCO
jaar:
2004
collatie:
80 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg. ISBN: 9080549037
samenvatting:
Gezamenlijke uitgave van het Mulier Instituut en het Landelijk Centrum voor Opbouwwerk (LCO), waarin wordt ingegaan op de vraag wat sport en bewegen eraan kunnen bijdragen dat mensen weer gaan meedoen in onze maatschappij. Er wordt een overzicht gegeven van de initiatieven die in Nederland rond het thema sport, bewegen en sociale activering zijn genomen en een aantal praktijkvoorbeelden komt uitgebreid aan bod. Kansen en knelpunten binnen de initiatieven worden op een rijtje gezet. Op basis van de verzamelde informatie worden aanbevelingen gedaan aan diegenen die een nieuw initiatief op dit terrein willen beginnen. De brochure is onder andere bedoeld voor medewerkers van landelijke en regionale beleidsinstanties betrokken bij sociale activering, lokale beleidsmakers en projectleiders in de sectoren sociale zaken, welzijn, sport en recreatie, en medewerkers van landelijke en regionale ondersteuningsorganisaties.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
PART-0007
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-29
Wordt niet uitgeleend
Kenniscentrum Sport
PART-0011
Beschikbaar