Gegevens uit Bibliotheek

Sport in transitieregio's. Ontwikkeling van de sport in gebieden met demografische uitdagingen.

auteur(s):
Roest, J. van der, Ginneken, Z.J.M.S. van, Kalmthout, J. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
38 p. bijl.
documenten:

Sport in transitieregio's : ontwikkeling van de sport in gebieden met demografische uitdagingen

samenvatting:

Dit rapport bevat de nulmeting van een effectmeting naar het project 'Pilots Transitieatlas en Open club 2015' dat door NOC*NSF in samenwerking met Public Result en in afstemming met Kenniscentrum Sport, VSG, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt uitgevoerd. In deze pilots wordt de Open club-gedachte bij sportverenigingen gestimuleerd vanuit het oogpunt van demografische transitie in enkele geselecteerde regio’s in Nederland. In dit rapport is een vergelijking gemaakt tussen deze regio’s en een aantal controleregio’s, regio’s waar geen pilots zijn uitgevoerd, maar die verder goed te vergelijken zijn met de geselecteerde pilotregio’s. In volgende rapportages kan dankzij de toevoeging van de controleregio’s een goede analyse gemaakt worden van de uitkomsten van deze pilotprojecten. Uit de eerste analyses blijkt dat de meeste onderzochte transitieregio’s te maken hebben met een sportparticipatie die lager ligt dan het landelijk gemiddelde, maar een bovengemiddeld sportverenigingslidmaatschap. De organisatiekracht en de Open club-gedachte is in de onderzochte regio’s redelijk vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde. Opvallend is echter dat een relatief grote groep verenigingen een 'onvoldoende' scoort op de Open club-index. Dit suggereert dat de pilots Open club juist in deze regio’s een grote impact zouden kunnen hebben. De leefbaarheid in de twaalf regio’s is relatief goed te noemen: in de meeste regio’s is de score hoger dan het landelijk gemiddelde.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-TB-0005
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-420
Wordt niet uitgeleend