Gegevens uit Bibliotheek

Competitieonderzoek KNLTB. Onderzoek naar een optimale invulling en bezetting van de door de KNLTB georganiseerde tenniscompetitie in Nederland (intern rapport).

auteur(s):
Bakker, S., Poel, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2015
collatie:
65 p.
samenvatting:

De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) heeft de ambitie om de huidige competitiedeelname van de leden te verdubbelen. De KNLTB heeft het Mulier Instituut opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mate waarin de KNLTB kan toewerken naar een optimale invulling en bezetting van de tenniscompetitie in Nederland, teneinde de doelstelling van de verdubbeling van het aantal competitiespelers te bewerkstelligen. Het onderzoek is opgedeeld in de volgende drie deelvragen:

  1. Welke doelgroepen, uitgesplitst op basis van leeftijd, geslacht, speelsterkte en district, nemen wel en welke nemen niet deel aan de door de KNLTB georganiseerde tenniscompetitie in Nederland?
  2. Welke doelgroepen, uitgesplitst op basis van leeftijd, geslacht, speelsterkte en district, nemen deel aan/hebben voorkeur voor bepaalde vormen van de door de KNLTB georganiseerde tenniscompetitie in Nederland, met een uitsplitsing van competitie naar dagdeel (hele dag/morgen/middag/avond), dag (maandag/dinsdag/woensdag/etc.) en seizoen (voorjaar/zomer/etc.)? 
  3. Waar wordt er, uitgesplitst naar district, wel en niet deelgenomen aan de door de KNLTB georganiseerde tenniscompetitie in Nederland, met een uitsplitsing van competitie naar dagdeel, dag, seizoen en soort?

De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPOR-TB-0011
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-417
Wordt niet uitgeleend