Gegevens uit Bibliotheek

Maatschappelijke betekenis Special Olympics Nationale Spelen 2016. Een onderzoek naar de betekenis van Special Olympics Nationale Spelen 2016 voor de ontwikkeling van de vraag naar en het aanbod van sport voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Nijmegen.

auteur(s):
Lindert, C. van, Lammertink, N., Wijze, E. de, Scholten, V., Schep, P., Ven, A. van de
plaats:
Utrecht / Arnhem
uitgever:
Mulier Instituut / HAN Sport en Bewegen
jaar:
2016
collatie:
50 p. bijl.
documenten:

Maatschappelijke betekenis Special Olympics Nationale Spelen 2016

samenvatting:

In 2016 namen Nijmegen, Wijchen en Groesbeek tezamen de organisatie van de Special Olympics Nationale Spelen (SONS) 2016, een groot sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking, op zich. Tevens wilde Stichting SONS een bijdrage leveren aan de stimulering van de sport- en beweegdeelname van mensen met een verstandelijke beperking door de bewustwording te vergroten en de samenwerking op te zoeken met relevante partijen. Het Mulier Instituut heeft, in samenwerking met HAN sport en bewegen, onderzocht wat volgens betrokkenen de betekenis van de Nationale Spelen 2016 kan zijn voor de ontwikkeling van de vraag naar en het aanbod van sport voor mensen met een verstandelijke beperking in regio Nijmegen. Hiervoor zijn drie deelonderzoeken uitgevoerd:

  1. Belevingsonderzoek: tijdens het evenement zijn korte interviews afgenomen bij deelnemers, hun ouders/verzorgers/naasten, vrijwilligers, trainers en coaches van de organiserende sportverenigingen;
  2. Onderzoek zorginstellingen: voorafgaand aan de spelen zijn interviews afgenomen met vertegenwoordigers van drie zorginstellingen in de regio Nijmegen;
  3. Onderzoek sportaanbieders en beleidsmedewerkers: voorafgaand aan de spelen zijn interviews afgenomen met vertegenwoordigers van sportverenigingen en beleidsmedewerkers (met sport in de portefeuille) in de regio Nijmegen.

De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GEHA-TB-0005
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-414
Wordt niet uitgeleend