Gegevens uit Bibliotheek

Verenigingsmonitor Waterland 2015.

auteur(s):
Kalmthout, J. van, Ginneken, Z.J.M.S. van, Romijn, D.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
19 p. bijl.
documenten:

Verenigingsmonitor Waterland 2015

samenvatting:

Op basis van de resultaten van de verenigingsmonitor 2015 wil de gemeente Waterland inzicht krijgen in de vitaliteit van haar sportverenigingen. De monitor vormt een van de instrumenten om het sportbeleid, en met name het ondersteuningsbeleid, te onderbouwen en te versterken. Door deze verenigingsmonitor uit te voeren is een begin gemaakt met het op systematische wijze verzamelen van gegevens over de sportverenigingen in Waterland. De meting kan worden beschouwd als een nulmeting. Door de meting te herhalen kan de gemeente de vinger aan de pols houden en verenigingen in hun ontwikkeling volgen. De verkregen resultaten zijn geanalyseerd en de belangrijkste resultaten worden in dit rapport gepresenteerd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-TB-0005
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-409
Wordt niet uitgeleend