Gegevens uit Bibliotheek

Interactief beleid in de sport. Suggesties voor samenspel.

auteur(s):
Janssens, J., Kalmthout, J. van
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2003
collatie:
44 p.
samenvatting:
Het rapport geeft allereerst een uiteenzetting over interactief beleid, waarna de bevindingen uit een landelijk onderzoek naar ervaringen met interactief sportbeleid onder alle Nederlandse gemeenten worden uiteengezet. Het rapport sluit af met suggesties voor de inrichting van een (meer) interactief beleidsproces in de lokale sport.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0011
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-126
Wordt niet uitgeleend