Gegevens uit Bibliotheek

Sportdeelname van kinderen en jongeren in armoede. Work in progress.

auteur(s):
Reijgersberg, N., Poel, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
20 slides. fig. tab.
samenvatting:
Samenvatting in powerpointpresentatie van de eerste bevindingen met betrekking tot sportdeelname van kinderen en jongeren in armoede. Er is eerst onderzocht wat de stand van zake is met betrekking tot de sportdeelname van kinderen en jongeren en welk beleid er wordt gevoerd. Vervolgens zijn oplossingen en mogelijkheden om sportdeelname te bevorderen onderzocht. Er moet onder meer aandacht komen voor specifieke groepen en het blijkt dat een eenzijdige inzet op financiën doelgroepen kan missen.