Gegevens uit Bibliotheek

Buurtsportcoaches in beweging. Een onderzoek naar ervaren stimulerende factoren voor buurtsportcoaches ter verbetering van de deelname van personen met een beperking in sport en beweging.

auteur(s):
Brandsema, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Universiteit Utrecht
jaar:
2016
collatie:
46 p. bijl.
documenten:

Buurtsportcoaches in beweging : een onderzoek naar ervaren stimulerende factoren voor buurtsportcoaches ter verbetering van de deelname van personen met een beperking in sport en beweging

samenvatting:

Deze scriptie richt zich op het in kaart brengen van de perspectieven van buurtsportcoaches door middel van semigestructureerde interviews, waarin centraal staat op welke wijze zij het meest effectief de beweeg- en sportdeelname van mensen met een beperking kunnen bevorderen in een gemeente. De volgende exploratieve onderzoeksvragen zijn hiertoe opgesteld:   

  • Welke doelstellingen hanteren buurtsportcoaches om de participatie van mensen met een beperking in sport en beweging te verbeteren?
  • Welke externe factoren ervaren buurtsportcoaches als stimulerend om de participatie van mensen met een beperking in sport en beweging te stimuleren? 

Vervolgens is onderzocht op welke wijze hun werkzaamheden verbeterd kunnen worden middels het huidige buurtsportcoachbeleid zodat de participatie en inclusie van personen met een beperking kunnen toenemen in de maatschappij. De beleidsvraag luidt aldus: Op welke wijze kunnen gemeenten en buurtsportcoaches de werkzaamheden van de buurtsportcoach effectiever inzetten om de participatie van mensen met een beperking in sport en beweging te verbeteren?