Gegevens uit Bibliotheek

Sportmatch inwoners met een beperking. Provincie Gelderland.

auteur(s):
Ooms, L.
plaats:
Bunnik / Arnhem
uitgever:
Stichting Onbeperkt Sportief / Gelderse Sportfederatie / Uniek Sporten
jaar:
2015
collatie:
50 p. bijl.
documenten:

Sportmatch inwoners met een beperking : provincie Gelderland

samenvatting:

Sporten en bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. De provincie Gelderland voert het programma Gelderland Sport! in de periode 2013-2016 uit. Met de inzet van dit programma moet Gelderland in 2016 een gezonde, vitale en aantrekkelijke provincie worden. Sport wordt ingezet als middel om ruimtelijke kwaliteiten en economische kansen te versterken en benutten. Drie thema’s staan hierbij centraal: 1) Vitale samenleving; 2) Excellente prestaties en; 3) Economische impact. Met name binnen het thema ‘Vitale samenleving’ is er aandacht voor mensen met een beperking. Dit thema heeft als hoofddoel: In 2016 is Gelderland een vitale sportprovincie geworden: Meer Gelderse burgers met of zonder beperking (75%) sporten en bewegen ter bevordering van de gezondheid en sociale cohesie en ter vermindering van overgewicht. Voor het goed kunnen (bij)sturen van regionaal en provinciaal sport- en beweegbeleid en beleid van aanpalende sectoren (zoals zorg, welzijn, jeugd: zie Sociaal Profiel 2015: Verbinden - verbreden - versnellen) is het van belang om inzicht te hebben in de omvang van de doelgroep mensen met een beperking en het huidige sport- en beweegaanbod. In deze rapportage wordt achtereenvolgens ingegaan op:

  • De omvang van de doelgroep mensen met een beperking in Gelderland. Of te wel: De potentiële vraag naar sport en bewegen voor mensen met een beperking in Gelderland (hoofdstuk 2).
  • Het beweeg- en sportgedrag van volwassenen met een beperking in Gelderland (hoofdstuk 3).
  • Het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking in Gelderland (hoofdstuk 4).
  • De (mis)match tussen vraag en aanbod in Gelderland (hoofdstuk 5).