Gegevens uit Bibliotheek

Ruimte voor sport in Enschede. Onderzoek naar de behoefte aan binnen- en buitensportvoorzieningen in de periode 2015, 2020, 2025 en 2030.

auteur(s):
Romijn, D., Breedveld, K.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
60 p. bijl.
documenten:

Ruimte voor sport in Enschede : onderzoek naar de behoefte aan binnen- en buitensportvoorzieningen in de periode 2015, 2020, 2025 en 2030

samenvatting:

Deze rapportage brengt de huidige en toekomstige behoefte aan sportruimte in beeld voor de georganiseerde buitensport (voetbal, hockey, korfbal, rugby, atletiek en honk- en softbal) en de binnensport in de gemeente Enschede. De gemeente Enschede heeft in juni 2015 nieuw beleid vastgesteld waarin de ontwikkeling van het sportbedrijf, het vereenvoudigen van subsidies en tarieven en het optimaliseren van het gebruik van sportaccommodaties centraal staat. De gemeente Enschede wil daarom in 2016 beschikken over inzicht in de huidige en toekomstige behoefte aan ruimte voor binnensport, buitensport en zwembaden om gefundeerd het accommodatiebeleid te kunnen herijken en een visie op zwemwater op te kunnen stellen. Tegen deze achtergrond heeft de gemeente Enschede het Mulier Instituut gevraagd een voorstel te doen voor een breed ruimteonderzoek dat moet bijdragen aan het nemen van gefundeerde besluiten aangaande het optimaliseren van het sportaccommodatiebeleid in de gemeente Enschede met betrekking tot de binnensport, de buitensport en zwemmen. In voorliggende rapportage vindt u de onderdelen binnensport en buitensport. De uitkomsten van de zwemaccommodaties worden separaat gepresenteerd in een aparte rapportage.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0018
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-405
Wordt niet uitgeleend