Gegevens uit Bibliotheek

Bridge: het overdenken waard.

auteur(s):
Breedveld, K., Dool, R. van den
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
14 p.
documenten:

Bridge: het overdenken waard

samenvatting:

Voor de NBB was het onduidelijk hoeveel mensen nu precies bridgen, wat de bridger typeert, en wat mensen stimuleert om te gaan bridgen of aanzet om ermee te stoppen. Nader inzicht hierin is van belang om voeding te geven aan de discussie over het nieuwe meerjarenbeleidsplan ‘Kom erbij’ (2017-2020). De NBB heeft hierop het Mulier Instituut gevraagd om onderzoek te doen naar de ‘markt voor bridge’. Het onderzoek beperkt zich niet tot de leden van de NBB, maar strekt zich ook uit tot de ‘niet-leden’, en tot degenen die bezig zijn bridge te leren of juist zijn afgehaakt. In deze rapportage doen de onderzoekers verslag van de belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek. Ze doen dit aan de hand van vier inhoudelijke thema’s; de omvang en samenstelling van de bridgemarkt, motieven en imago, clubleden en niet-clubleden, kennismaken met bridge. In aanvulling hierop is een uitgebreider onderzoeksrapport beschikbaar (Van den Dool, 2016, zie pagina verantwoording achteraan).

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPOR-TB-0011
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-402
Wordt niet uitgeleend