Gegevens uit Bibliotheek

De bridgesport en haar omgeving. Een onderzoek naar de kansen voor bridge.

auteur(s):
Dool, R. van den
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
42 p. bijl.
documenten:

De bridgesport en haar omgeving : een onderzoek naar de kansen voor bridge

samenvatting:

In het najaar van 2015 is de Nederlandse Bridge Bond in samenwerking met het Mulier Instituut een onderzoek gestart naar de positie van de bridgesport. Het achterliggende doel van het onderzoek is de versterking van de positie van de sport en van de bond. Het onderzoek belicht daartoe meerdere aspecten van de sport: de positie van bridge in Nederland, het imago van het spel bij buitenstaanders, het proces dat leidt tot het gaan bridgen, het leerproces zelf en de beleving van de huidige spelers. Daarnaast richt het onderzoek zich op de vraag hoe bridgers die niet lid zijn van de bond kunnen worden geïnteresseerd voor een lidmaatschap. De informatie van het onderzoek is nodig voor een nieuw meerjarenbeleidsplan dat de Nederlandse Bridge Bond in 2016 uitbrengt. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPOR-TB-0011
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-401
Wordt niet uitgeleend