Gegevens uit Bibliotheek

Evaluatie sportplan Brabant 2016.

auteur(s):
Hover, P., Roest, J. van der, Poel, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
49 p. bijl.
documenten:

Evaluatie sportplan Brabant 2016

samenvatting:

In december 2011 werd door de Provinciale Staten van Noord-Brabant het Sportplan Brabant 2016 vastgesteld. In deze evaluatie worden de activiteiten beschreven die de provincie Noord-Brabant in het kader van het Sportplan heeft ondernomen en wordt een oordeel geveld over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Uit deze evaluatie komt naar voren dat het sportbeleid op vele vlakken goed wordt beoordeeld. De beschikbare middelen voor het Sportplan zijn over het algemeen zinvol geïnvesteerd. Dankzij het Sportplan is de Brabantse sportsector op meerdere vlakken behoorlijk versterkt. Een aantal specifieke actielijnen is de leidraad geweest voor de investeringen in het Sportplan. Dit rapport volgt de actielijnen die in het Sportplan zijn opgenomen, te weten: topsportaccommodaties, topsportevenementen, talentontwikkeling, bijzondere breedte- en gehandicaptensport, sportnetwerken verbinden & regiobranding en interactie sport en andere maatschappelijke domeinen (o.a. economie, cultuur, toerisme, zorg, samenleving). Richting de nabije toekomst is het goed om navolging te geven aan het gevoerde beleid, met een grotere focus op cross-overs (verbindingen tussen sport en andere sectoren) en het meer centraal stellen van sport als middel om andere (beleids)doelen te behalen. De Brabantse sportsector lijkt, mede dankzij de bijdragen vanuit het Sportplan, klaar om deze rol op zich te nemen. De provincie kan nu een regiefunctie nemen en sport een (nog) centralere rol laten spelen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0020
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-412
Wordt niet uitgeleend