Gegevens uit Bibliotheek

Sportjournalistiek: ook steeds meer over en door vrouwen!? (INTERN).

auteur(s):
Elling, A.
jaar:
2015
collatie:
C. van den Brink, H. Klippus, H. Stouwdam, J. Volkers & E. Wieldraaijer (Red.), En… wat ging er door je heen. Ontwikkeling van de Nederlandse sportjournalistiek (pp. 183-190)
samenvatting:

Topsport en veel journalistieke disciplines zijn de afgelopen decennia behoorlijk gefeminiseerd, maar in hoeverre geldt dat ook voor de sportjournalistiek? In dit artikel wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen binnen sportjournalistiek ten aanzien van de positie van vrouwen. Besteden de sportmedia tegenwoordig meer aandacht aan vrouwensport en komen er ook steeds meer vrouwelijke sportjournalisten? Aan de orde komt de feminisering van de sportjournalistiek - of het achterwege blijven daarvan -, mede aan de hand van inhoudsanalyses van televisie en kranten en interviews met sportjournalisten in het kader van lopend onderzoek en van onderzoek dat zo'n vijftien jaar geleden plaatsvond.

dit is een hoofdstuk uit :
Brink, C. van den, Klippus, H., Stouwdam, H., Volkers, J., Wieldraaijer, E. (2015). En... wat ging er door je heen? (199 p. ISBN: 9789071902161). :