Gegevens uit Bibliotheek

Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Amsterdam.

auteur(s):
Aller, H. van, Haak, A., Lindert, C. van, Pulles, I.
plaats:
Bunnik / Utrecht
uitgever:
Stichting Onbeperkt Sportief / Mulier Instituut
jaar:
2015
collatie:
40 p. bijl.
documenten:

Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Amsterdam

samenvatting:

Met behulp van de Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten wordt aangegeven wat de potentiële behoefte aan gehandicaptensport in de gemeente Amsterdam is. Het afzetten van deze mogelijke behoefte tegen het aanbod voor de sporters met een handicap geeft inzicht in de lokale situatie. De resultaten worden in deze rapportage beschreven. Ook zijn aanbevelingen geformuleerd. Gehandicaptensport is een onderwerp waar verschillende beleidsterreinen raakvlakken mee hebben en invloed op kunnen hebben. Het slaan van bruggen tussen deze beleidsterreinen kan een efficiënte en effectieve manier zijn om mensen met een handicap te stimuleren actief te sporten en te bewegen en dit proces te faciliteren. Het opzetten van (bovenlokale) samenwerkingsverbanden en het inzetten van sportbuurtcoaches op bovenlokaal niveau biedt kansen. Het nieuwe beleid van het ministerie van VWS (‘Grenzeloos Actief’) sluit hierop aan. Ook regionale samenwerking met andere gemeenten draagt bij aan een betere infrastructuur en een haalbare, effectieve ‘match’ tussen vraag en aanbod.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Kenniscentrum Sport
GEME-TB-0017
Beschikbaar
Mulier instituut
GEHA-TB-0005
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-397
Wordt niet uitgeleend