Gegevens uit Bibliotheek

Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven 2014 (intern rapport).

auteur(s):
Kalmthout, J. van, Werff, H. van der, Romijn, D.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2014
collatie:
50 p. bijl.
samenvatting:

De verenigingsmonitor 2014 is de derde meting in het monitoren van de ontwikkelingen in de Eindhovense sportverenigingen. In deze monitor staat naast de vitaliteit van de sportverenigingen ook de maatschappelijke functie centraal. Met de resultaten uit de verenigingsmonitor beoogt de gemeente meer inzicht te krijgen in de  ontwikkeling van de vitaliteit van de Eindhovense sportverenigingen, om zodoende het jaarplan verenigingsondersteuning nog beter aan te laten sluiten op de praktijk. Tevens kan het input geven voor de sportvisie die momenteel in de gemeente Eindhoven wordt geformuleerd. Daarnaast wil de gemeente ook inzicht krijgen in de bredere maatschappelijke functie van sportverenigingen. Sportverenigingen zijn met het organiseren van hun reguliere sportaanbod al van maatschappelijke betekenis. Maar de maatschappelijke functie kan verder gaan dan dit sportaanbod en dat wordt met de index maatschappelijke functie in beeld gebracht. De verenigingsmonitor is dan ook verbreed met onderwerpen als alcoholbeleid (handhaving en preventie), gezondheid (gezonde sportkantine), aandacht voor emancipatie (homoseksualiteit, allochtonen, gehandicapten), verbreding van het sportaanbod, sportaanbod voor verschillende doelgroepen en normen en waarden. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.