Terug naar zoekresultaten

Gegevens uit Bibliotheek

Verenigingsmonitor Heerhugowaard 2014 (intern rapport).

auteur(s):
Werff, H. van der, Kalmthout, J. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2015
collatie:
20 p.
samenvatting:

Op basis van de resultaten van de verenigingsmonitor 2014 wil de gemeente Heerhugowaard inzicht krijgen in de vitaliteit/organisatiekracht van haar sportverenigingen en de maatschappelijke functie (verenigingen actief in het sociale domein) die verenigingen willen en kunnen vervullen. De monitor vormt een van de instrumenten om het sportbeleid, en met name het ondersteuningsbeleid, te onderbouwen en te versterken. Door deze verenigingsmonitor uit te voeren is een begin gemaakt met het op systematische wijze verzamelen van gegevens over de sportverenigingen in Heerhugowaard. De meting kan worden beschouwd als een nulmeting. Door het herhalen van de meting in opeenvolgende tijdvakken kan de gemeente de vinger aan de pols houden en verenigingen volgen in hun ontwikkeling. De verkregen resultaten van de nulmeting zijn geanalyseerd en de belangrijkste resultaten worden gepresenteerd in dit rapport.