Gegevens uit Bibliotheek

Evaluatie Work2Move. Hardloopchallenge voor werkzoekenden.

auteur(s):
Elling, A., Es, V. van, Jong, R. de
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2015
collatie:
24 p.
documenten:

Evaluatie Work2Move : hardloopchallenge voor werkzoekenden

samenvatting:

In opdracht van Stichting Amsterdam Atletiek (SAA), voerde het Mulier Instituut een effect- en procesevaluatie uit van het Sportimpulsproject ‘Amsterdam maakt werk van beweging’, dat gericht was op het volbrengen van een hardloopchallenge (Work2Move) door werkzoekenden in Amsterdam in de periode 2013-2015. De volgende onderzoeksvraag stond daarbij centraal: In hoeverre voldoet het project aan de beoogde doelstellingen - verhogen van fitheid en welbevinden van deelnemers en doorstroming naar atletiekverenigingen - en wat waren de succesfactoren en knel-/verbeterpunten in de projectuitvoering? Dataverzameling voor de effectmeting vond plaats voor middel van een voor- en nameting onder de deelnemers aan Work2Move. Deelnemers werden tevens naar hun tevredenheid over hun deelname en de organisatie gevraagd. Voor de procesevaluatie werden bovendien in totaal 15 telefonische interviews gehouden met betrokken organisaties en actoren (o.a. trainers en (verenigings)coördinatoren), gedurende en na afloop van het project. De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GEZO-TB-0014
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-455
Wordt niet uitgeleend