Gegevens uit Bibliotheek

KLIK. Cijfers en achtergronden Oud-Charlois.

auteur(s):
Stuij, M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2015
collatie:
12 p. bijl.
documenten:

KLIK : cijfers en achtergronden Oud-Charlois

samenvatting:

KLIK (‘Kind Leert Inventief Kracht’) is een project dat beoogt kinderen en hun gezinnen in kansarme situaties samen met het aanwezige sociale en culturele kapitaal in de buurt, collectieve acties te laten ontwikkelen die hun eigen ervaren gezondheid en welzijn bevorderen. Het project maakt deel uit van het programma ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’ van het Fonds NutsOhra. KLIK wordt momenteel ontwikkeld in samenwerking met de kinderen uit groep 6 en 7 van een basisschool in Oud-Charlois, een buurt in Charlois, Rotterdam. In deze rapportage wordt een meer algemene beschrijving van de buurt gegeven en komen de volgende vragen aan de orde:

  1. Hoe is het gesteld met de gezondheidsrisico’s van kinderen (4-11 jaar) en volwassenen (19-64 jaar) in Oud-Charlois, met specifieke aandacht voor overgewicht, blootstelling aan roken en alcohol? 
  2. Wat doen kinderen (4-11 jaar) in de wijk aan bewegen, sport en op het gebied van gezonde voeding?
  3. Hoe ervaren jonge kinderen (4-11 jaar) en volwassenen (19-64 jaar) in Oud-Charlois hun gezondheid?
  4. Aan welke programma’s op het gebied van gezondheid nemen de basisscholen uit Oud-Charlois deel?
  5. Welke sportverenigingen en sportmogelijkheden zijn er in de wijk Oud-Charlois en de omliggende buurten?

Concluderend kan worden gesteld dat specifieke aandachtspunten bij jonge kinderen in Oud-Charlois het voorkomen en verminderen van overgewicht, meeroken in huis en het lidmaatschap van een sportvereniging zijn. De aanwezigheid van schoolsportverenigingen in de wijk speelt wat dit laatste punt betreft mogelijk een vervangende rol gedurende de basisschoolperiode. Bij de volwassenen in deze buurt zijn vooral het roken en het aandeel dat zich sociaal uitgesloten en/of niet gelukkig voelt punten van aandacht. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GEZO-TB-0013
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-377
Wordt niet uitgeleend