Gegevens uit Bibliotheek

Vitale clubs voor sport en samenleving. Kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen.

auteur(s):
Lucassen, J.M.H., Kalmthout, J. van
plaats:
Utrecht / Deventer
uitgever:
Mulier Instituut / Sport en Kennis
jaar:
2015
collatie:
180 p.
documenten:

Vitale clubs voor sport en samenleving : kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen

samenvatting:

Sportverenigingen maken deel uit van een veranderende maatschappij. Van hen wordt verwacht dat ze openstaan voor vernieuwing en inspelen op nieuwe behoeften. Naast het aanbieden van sport als hoofdactiviteit, worden de sportverenigingen geconfronteerd met de wens om andere maatschappelijke taken op zich te nemen, nieuwe doelgroepen te bedienen en hun primaire proces daarop in te richten. Maar zijn verenigingen wel toegerust om die taken te vervullen? Of zijn het alleen de grote, krachtig georganiseerde verenigingen die hierop willen en kunnen ingaan? Hoe krijgen we in dit opzicht beter zicht op de mogelijkheden van sportverenigingen? Wat zijn de kracht en zwakte van verenigingen en hoe kunnen we ze op hun kracht aanspreken? Om zich als vitale open vereniging te ontwikkelen, blijkt een breed gedragen visie nodig, moeten extra capaciteiten in de vereniging worden gemobiliseerd en moeten betrokkenen van elkaar willen leren.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Kenniscentrum Sport
SPOR-0076
Uitgeleend
Mulier instituut
SPVERE-0018
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-B156
Wordt niet uitgeleend