Gegevens uit Bibliotheek

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015.

auteur(s):
Pulles, I., Lindert, C. van, Poel, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2015
collatie:
128 p. bijl.
documenten:

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015

samenvatting:

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) wil het kabinet bereiken dat voor iedere Nederlander een passend sport- en beweegaanbod in de eigen buurt aanwezig is, dat bovendien veilig en toegankelijk is. Het uiteindelijke doel is een hogere en duurzame sport- en beweegdeelname. Het programma SBB heeft een looptijd van vier jaar (2012-2016). Het realiseren van een passend sport- en beweegaanbod is een lokale verantwoordelijkheid. Het kabinet wil daar met het programma SBB een positieve bijdrage aan leveren. Het programma SBB ging in 2012 van start en heeft tot de afronding in 2016 nog ruim een jaar te gaan. Deze rapportage staat in het teken van de voortgang van het programma SBB en is inmiddels de derde in de reeks. Het Mulier Instituut stelt jaarlijks, ondersteund door het ministerie van VWS, op basis van de cijfers en inzichten uit registraties en onderzoeken van verschillende partijen een integrale voortgangsrapportage op. De laatste rapportage verschijnt in 2016. Doel is op hoofdlijnen de voortgang van het programma zichtbaar te maken, zodat doorontwikkeling en/of bijsturing van (onderdelen) van het programma mogelijk zijn.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-375
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
SPBELE-TB-0020
Beschikbaar