Gegevens uit Bibliotheek

Verenigingsmonitor Haarlemmermeer 2014.

auteur(s):
Werff, H. van der, Kalmthout, J. van, Romijn, D.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2015
collatie:
52 p. bijl.
documenten:

Verenigingsmonitor Haarlemmermeer 2014

samenvatting:

Alle sportverenigingen in Haarlemmermeer dragen bij aan een divers aanbod van sport in de gemeente. De gemeente Haarlemmermeer erkent en waardeert de diversiteit van sportverenigingen in haar gemeente. Zo kan er onderscheid gemaakt worden tussen verenigingen die traditioneel georganiseerd zijn en hun sport aanbieden, en sportverenigingen met een bredere (maatschappelijke) oriëntatie. Deze laatste zogenoemde “(maatschappelijk) actieve sportvereniging” kenmerkt zicht door haar hedendaagse- en toekomstgerichte verenigingsbeleid. Deze vereniging is zich bewust van de interne organisatie, staat in contact met haar leden, maar heeft ook oog voor haar directe omgeving en maatschappelijke positie. Om de verschillende posities en rollen van de sportverenigingen inzichtelijk te maken heeft de gemeente Haarlemmermeer een verenigingsmonitor uit laten voeren. De monitor levert inzicht in de organisatiekracht/vitaliteit (interne organisatie) van de sportverenigingen en de maatschappelijke functie (externe oriëntatie) die verenigingen willen en kunnen vervullen. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-TB-0004
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-370
Wordt niet uitgeleend