Gegevens uit Bibliotheek

Inventarisatie aantal tennissers en potentiële leden (intern rapport).

auteur(s):
Bakker, S., Pulles, I., Poel, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2015
collatie:
23 p.
samenvatting:

De KNLTB heeft het Mulier Instituut opdracht gegeven onderzoek te doen naar het aantal tennissers in Nederland en het aantal potentiële leden van de KNLTB. Deze rapportage geeft de resultaten weer van dit onderzoek. Er wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van de bevolkingscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de meest recente tennisdeelnamecijfers (2013) volgens Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN). Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het KNLTB-ledenbestand 30 september 2013. Gemiddeld tennist zes procent van de Nederlandse bevolking minimaal één keer per jaar, goed voor ongeveer 920.000 mensen. In de periode 2006 tot en met 2013 nam het aantal mensen dat minimaal één keer per jaar tennist af van acht naar zes procent. 64 procent van mensen dat minimaal één keer per jaar tennist doet dit in verenigingsverband, goed voor ongeveer 590.000 mensen. Ongeveer 16.500 tennissers (5%) overwegen verenigingslid te worden en zo’n 53.000 tennissers (15%) twijfelen, maar zeggen niet direct nee. Dit komt neer op 69.400 mensen in Nederland die minimaal één keer per jaar tennissen en die als potentiële leden voor de tennisverenigingen en de KNLTB zijn aan te merken.