Gegevens uit Bibliotheek

Sportdeelname 2014. Factsheet 2015/6.

auteur(s):
Collard, D.C.M., Pulles, I.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2015
collatie:
3 p.
documenten:

Sportdeelname 2014 : factsheet 2015/6

samenvatting:

In deze factsheet worden de sportdeelnamecijfers van 2014 gepresenteerd. De factsheet is een vervolg op eerdere factsheets uit 2012, 2013 en 2014. Met Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) is sinds 2006 op consistente wijze gemeten hoe het is gesteld met de sportdeelname in Nederland. Jaarlijks nemen ruim 11.000 respondenten deel aan het onderzoek. Het onderzoek is in 2014 voor het laatst uitgevoerd. Naast OBiN worden sportdeelnamecijfers ook verzameld binnen onder andere de Gezondheidsenquête (GE) van CBS en Vrijetijdsomnibus (VTO) van SCP en CBS. Het ministerie van VWS heeft deze onderzoeksbronnen aangewezen als leidende bronnen voor de ‘kernindicatoren’ sport. Het is nog niet mogelijk om van de kernindicatoren een trend te schetsen, op basis van de OBiN-cijfers is dit wel mogelijk. De OBiN-cijfers zijn dan ook een aanvulling op de aangewezen kernindicatoren. De sportdeelnamecijfers voor de komende jaren zullen afkomstig zijn van de Gezondheidsenquête (GE) en Vrijetijdsomnibus (VTO). Samenvattend laten de OBiN-cijfers zien dat de sportdeelname zich in 2014 heeft gestabiliseerd. De stijging die zich in 2012 en 2013 voordeed heeft niet doorgezet, maar evenmin is er sprake geweest van een terugval in sportdeelname.