Gegevens uit Bibliotheek

Gedragsverandering bij ‘moeilijke’ groepen. Kansen om sport en bewegen te stimuleren?.

auteur(s):
Dool, R. van den
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2015
collatie:
39 p.
documenten:

Gedragsverandering bij ‘moeilijke’ groepen : kansen om sport en bewegen te stimuleren?

samenvatting:

Veel mensen sporten en bewegen meer dan voldoende. Dat betreft ook mensen uit doelgroepen die duidelijk minder aan sport en bewegen doen zoals ouderen, mensen met een handicap en lager opgeleiden. Desondanks zijn er veel mensen voor wie dit niet geldt. Een deel van deze mensen zou wel meer willen sporten en bewegen, maar komt er vanwege allerlei redenen niet toe. Bij de ‘moeilijke’ groepen zien we vooral persoonlijke hindernissen om meer te sporten en bewegen. Voor een deel zijn dat psychologische belemmeringen. In dit rapport probeert de auteur hier meer inzicht in te geven met de beschrijvingen van enkele relevante sociaal psychologische theorieën. Welke kansen hebben deze groepen? De mogelijkheden voor interventies en voor toekomstig onderzoek worden verkend.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
PART-TB-0011
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-364
Wordt niet uitgeleend