Gegevens uit Bibliotheek

Sportbeleid in Gennep. Rekenkameronderzoek naar de ontwikkeling van sportbeleid in de gemeente Gennep.

auteur(s):
Hoekman, R.H.A., Verhoofstad, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2015
collatie:
26 p. bijl.
documenten:

Sportbeleid in Gennep : rekenkameronderzoek naar de ontwikkeling van sportbeleid in de gemeente Gennep

samenvatting:

In opdracht van de Rekenkamercommissie (RKC) Gennep heeft het Mulier Instituut een rekenkameronderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van sportbeleid in de gemeente Gennep. Onduidelijkheid over de huidige kaders van het sportbeleid, de veranderende rol van de gemeente en verschuivingen in maatschappelijke en demografische ontwikkelingen zijn aanleiding voor dit onderzoek. Omdat momenteel een nieuwe sportnota in ontwikkeling is, ligt de focus op het proces van totstandkoming van beleid. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: In hoeverre is de conceptnota 'Meedoen met sport en bewegen in de gemeente Gennep 2015-2018' in aanleg doeltreffend, doelmatig en toekomstbestendig en een logisch vervolg op eerdere beleidsnota’s, ontwikkelingen in de samenleving en de veranderende rol van de overheid? Op basis van documentanalyse en (groeps)interviews en met behulp van een normenkader is antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag en specifiek aandacht besteed aan de leerpunten van de vorige beleidsnota, de totstandkoming van nieuw beleid, de vormgeving van beleid en de sturing van beleid. De uitkomsten van het onderzoek dragen bij aan de huidige beleidsontwikkeling.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0019
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-363
Wordt niet uitgeleend