Gegevens uit Bibliotheek

Sportaccommodaties : wat, waar en voor wie?. Een overzicht van aanbod en gebruik van sportaccommodaties.

auteur(s):
Hoekman, R.H.A.
jaar:
2015
collatie:
In J. Scheerder, Geen sportcultuur zonder sportinfrastructuur (pp. 22-39). Gent: Academia Press.
samenvatting:

Sportaccommodaties nemen een prominente plek in binnen het gemeentelijk sportbeleid en worden gezien als een belangrijke voorwaarde voor het faciliteren van sportbeoefening. In dit hoofdstuk staan het accommodatiebeleid van gemeenten (in Nederland) en de resultaten hiervan centraal. Hoe ziet het huidige landschap van sportaccommodaties eruit, van welke typen sportaccommodaties maakt de bevolking gebruik en in hoeverre spelen sportaccommodaties een rol bij het sporten of niet-sporten?

dit is een hoofdstuk uit :
Scheerder, J., Vos, S. (2015). Geen sportcultuur zonder sportinfrastructuur (485 p. ISBN: 9789038224695). :