Gegevens uit Bibliotheek

Financiële gezondheid sportverenigingen (intern rapport).

auteur(s):
Davids, A.
plaats:
Arnhem / Nijmegen
uitgever:
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
jaar:
2015
collatie:
49 p. bijl.
samenvatting:

Dit onderzoek biedt inzichten in de factoren die van invloed kunnen zijn op de financiële gezondheid van Nederlandse sportverenigingen. Tevens geeft dit onderzoek inzichten in het profiel van de penningmeester. Tijdens het onderzoek zijn de penningmeestersmonitoren van 2012 (n=597), 2013 (n=1.057) en 2014 (n=646) gebruikt. De resultaten zijn per jaargang vergeleken en vergeleken met vooronderzoeken. Zo zijn er verschillende overeenkomsten en verschillen ontdekt. Sportspecifieke resultaten zijn niet van toepassing, aangezien hier te weinig respondenten voor aanwezig zijn. De resultaten van het onderzoek worden in deze scriptie gepresenteerd.