Gegevens uit Bibliotheek

Verenigingsmonitor Zeist 2014.

auteur(s):
Kalmthout, J. van, Werff, H. van der, Romijn, D.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2015
collatie:
52 p. bijl.
documenten:

Verenigingsmonitor Zeist 2014

samenvatting:

De verenigingsmonitor Zeist 2014 is de eerste meting in het monitoren van de ontwikkelingen in de Zeister sportverenigingen. Met de resultaten uit het verenigingsmonitor beoogt de gemeente meer inzicht te krijgen in de stand van zaken bij de Zeister sportverenigingen en de manier waarop zijn hun sportaanbod organiseren plus de aandachtspunten daarbij. De monitor vormt een van de instrumenten om het Zeister sportbeleid te onderbouwen en te versterken. Tevens kan het input geven voor de sportvisie die momenteel in de gemeente Zeist wordt geformuleerd. Door deze nulmeting uit te voeren is een begin gemaakt met het op systematische wijze verzamelen van gegevens over de sportverenigingen in Zeist. Door het herhalen van de meting kan de gemeente de vinger aan de pols houden en verenigingen volgen in hun ontwikkeling. Naast het algemene beeld van de sportverenigingen wil de gemeente meer specifiek inzicht krijgen in organisatiekracht ofwel de vitaliteit en de maatschappelijke functie van sportverenigingen. De vitaliteit wordt in beeld gebracht met een vitaliteitsindex. Sportverenigingen zijn met het organiseren van hun reguliere sportaanbod al van maatschappelijke betekenis. Maar de maatschappelijke functie kan verder gaan dan dit sportaanbod en dat wordt met de index maatschappelijke functie in beeld gebracht. De resultaten uit de verenigingsmonitor 2014 worden in deze rapportage gepresenteerd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-TB-0004
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-358
Wordt niet uitgeleend