Gegevens uit Bibliotheek

Evaluatie programma Effectief Actief.

auteur(s):
Ooms, L., Veenhof, C., Leemrijse, C.J.
plaats:
Utrecht
uitgever:
NIVEL
jaar:
2015
collatie:
57 p. bijl.
documenten:

Evaluatie programma Effectief Actief

samenvatting:

Dit onderzoek betreft een jaarlijkse evaluatie van het programma Effectief Actief van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) dat liep van augustus 2011 tot en met december 2014. In dit rapport worden het verloop van Effectief Actief, de belangrijkste resultaten en leerpunten beschreven. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor het continueren van Effectief Actief in de toekomst. NISB voert het programma Effectief Actief uit met subsidie van het ministerie van VWS. Een deel van deze subsidie is gebruikt voor het evaluatieonderzoek dat door het NIVEL is uitgevoerd.