Gegevens uit Bibliotheek

Deelname aan hardlopen en wandelen (intern rapport).

auteur(s):
Hover, P., Dool, R. van den
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2015
collatie:
24 p.
samenvatting:

NS heeft het Mulier Instituut opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van hardlopen en wandelen in Nederland. De resultaten kunnen door NS worden aangewend voor beleidsontwikkeling en promotionele doeleinden. De doelstelling van het onderzoek is tweeledig: (1). Schetsen van de ontwikkeling van de deelname aan hardlopen en wandelen onder de Nederlandse bevolking (12-79 jaar) in de periode 2001-2013 (deelnamepercentages); (2). Schetsen van het socio-demografisch profiel van deelnemers aan hardlopen en wandelen (Nederlandse bevolking 12-79 jaar) in 2001, 2007 en 2013. Er zijn analyses uitgevoerd op data van de Gezondheidsenquête. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.