Gegevens uit Bibliotheek

Quick scan rookbeleid sportverenigingen.

auteur(s):
Nuijten, S., Lucassen, J.M.H.
plaats:
W.J.H. Mulier Instituut
uitgever:
's-Hertogenbosch
jaar:
2005
collatie:
20 p. bijl.
documenten:

Quick scan rookbeleid sportverenigingen

samenvatting:

Door middel van een peiling via het representatieve Verenigingspanel van het Mulier Instituut is in deze quick scan nagegaan in hoeverre verenigingen die beschikken over een eigen accommodatie of kantine zijn overgegaan tot het maken van rookafspraken. Gekeken is naar de wijze van totstandkoming van die afspraken, de vastlegging, de aard van de rookbeperkingen en de mate waarin daarbij gebruik is gemaakt van het materiaal van de lopende campagne 'Rookafspraken. Da’s wel zo sportief'. Bij de peiling werden 107 verenigingen bereikt, waarvan 88 verenigingen relevante gegevens verstrekten.