Gegevens uit Bibliotheek

Omgevingsfactoren bij sport en bewegen.

auteur(s):
Tiessen-Raaphorst, A., Dool, R. van den
uitgever:
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
jaar:
2015
collatie:
In A. Tiessen-Raaphorst (red.). Rapportage sport 2014 (pp. 249-268)
documenten:

Omgevingsfactoren bij sporten en bewegen

samenvatting:

In dit hoofdstuk van de 'Rapportage sport 2014' beschrijven de auteurs de relatie tussen fysieke omgeving en sport en bewegen van Nederlanders. Ze benaderen die relatie vanuit twee perspectieven: geografische verschillen en leefbaarheidsverschillen. De vraagstellingen zijn: - Welke verschillen zijn er te zien tussen inwoners in regio's in Nederland wat betreft deelname aan sport en bewegen, lidmaatschap van sportverenigingen en de afstand van huis tot sportvoorzieningen (§ 13.2)?; - Verschilt het meedoen aan sporten en bewegen en de tevredenheid over het aanbod en de bereikbaarheid van voorzieningen tussen inwoners uit buurten met een verschillende leefbaarheid (§ 13.3, 13.4, 13.5)?

dit is een hoofdstuk uit :
Tiessen-Raaphorst, A. (2015). Rapportage sport 2014 (316 p. bijl. fig. ill. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789037707311). : Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)