Gegevens uit Bibliotheek

Sport, ruimte en tijd.

auteur(s):
Hoekman, R.H.A., Wezenberg-Hoenderkamp, K., Dool, R. van den
plaats:
Den Haag
uitgever:
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
jaar:
2015
collatie:
In A. Tiessen-Raaphorst (red.). Rapportage sport 2014 (pp. 166-184)
documenten:

Sport, ruimte en tijd

samenvatting:

In dit hoofdstuk van de 'Rapportage sport 2014' gaan de auteurs in op het ruimtebeslag van sport (§ 9.2), gebruik van typen sportvoorzieningen (§ 9.3), de verplaatsingen ten behoeve van sport (§ 9.4) en de ordening van de tijd die besteed wordt aan sport (§ 9.5). Tot slot brengen de onderzoekers in paragraaf 9.6 de belangrijkste uitkomsten in samenhang bijeen. Dit hoofdstuk is gebaseerd op verschillende gegevensbronnen. De onderzoekers maken gebruik van de Bodemstatistieken en de Wijk-Buurtkaarten van het CBS, het Continue Vrijetijds Onderzoek (CVTO) van NBTC-NIPO, het onderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) waarvan de verantwoordelijkheid voor het sportdeel bij het Mulier Instituut ligt, de AccommodatieMonitorSport (AMS) van het Mulier Instituut en het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) van het SCP en CBS.

dit is een hoofdstuk uit :
Tiessen-Raaphorst, A. (2015). Rapportage sport 2014 (316 p. bijl. fig. ill. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789037707311). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)