Gegevens uit Bibliotheek

Sportinfrastructuur. Organisaties, accommodaties en vrijwilligers.

auteur(s):
Goossens, R., Kuipers, A., Dool, R. van den
uitgever:
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
jaar:
2015
collatie:
In A. Tiessen-Raaphorst (red.). Rapportage sport 2014 (pp. 122-142)
documenten:

Sportinfrastructuur : organisaties, accommodaties en vrijwilligers

samenvatting:

In dit hoofdstuk van de 'Rapportage sport 2014' staat de organisatorische zijde van de sport centraal. § 7.2 biedt een overzicht van de sportinfrastructuur in Nederland. In de daaropvolgende paragrafen werken de auteurs onderdelen hiervan verder uit. Paragraaf 7.3 gaat in op de ontwikkelingen in de wereld van de sportbonden en -koepels die verantwoordelijk zijn voor de landelijke afstemming van het sportaanbod. Een trede lager in de organisatorische ladder vinden we de sportaanbieders: de sportclubs (§ 7.4) en de commerciële organisaties (§ 7.5). De ontwikkelingen in aantallen en de soorten accommodaties waarin deze aanbieders gehuisvest zijn, bespreken de onderzoekers in § 7.6. De menselijke factor komt aan de orde in § 7.7, waar de auteurs een beeld geven van bij de sportclubs actieve vrijwilligers. Het hoofdstuk sluit af met een samenvatting (§ 7.8).

dit is een hoofdstuk uit :
Tiessen-Raaphorst, A. (2015). Rapportage sport 2014 (316 p. bijl. fig. ill. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789037707311). : Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)