Gegevens uit Bibliotheek

Sportbeleid.

auteur(s):
Breedveld, K., Poel, H. van der
uitgever:
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
jaar:
2015
collatie:
In A. Tiessen-Raaphorst (red.). Rapportage sport 2014 (pp. 48-66)
documenten:

Sportbeleid

samenvatting:

In dit hoofdstuk schetsen de auteurs de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen sinds 2008. Het accent ligt daarbij op het landelijke sportbeleid. De onderzoekers bespreken eerst de veranderingen in het sportbeleidsnetwerk (§ 3.2). Aansluitend gaan ze in op de belangrijkste beleidsthema's (§ 3.3). Ze sluiten het hoofdstuk af met een korte samenvatting van de voorafgaande jaren en een vooruitblik op de jaren die komen. De opzet van dit hoofdstuk is daarmee vergelijkbaar met die van de beleidshoofdstukken in de 'Rapportage sport 2008' en eerder. Voor de introductie van de diverse spelers in het sportbeleidsnetwerk en beleidsmatige thema's tot aan 2008 wordt naar die hoofdstukken verwezen.

dit is een hoofdstuk uit :
Tiessen-Raaphorst, A. (2015). Rapportage sport 2014 (316 p. bijl. fig. ill. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789037707311). : Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)